Nederlands
 

Vorige   Volgende
7 Verpakken en opslaan

7.1 Functie van verpakking
7.2 Algemene materiaaleisen
7.3 Algemene eisen opslagruimte
7.4 Cacaopoeder
7.5 Cacaoboter en cacaomassa
7.6 Chocolade

Het verpakken van levensmiddelen is een op zich staande tak van de wetenschap geworden. De technieken ontwikkelen continu en er komen ook voortdurend nieuwe materiaalsoorten beschikbaar.

De wetgeving voor verpakkingen staat al enige jaren in de aandacht. Om de belasting op het milieu te verminderen, stellen de Europese overheden eisen aan de verpakkende industrie. Zo wordt hergebruik van verpakkingsmateriaal gestimuleerd. Ook worden hoge eisen gesteld aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, vastgelegd in verpakkingsconvenanten. Daardoor worden ook de kwaliteitseisen van het verpakkingsmateriaal steeds hoger. Vele bedrijven binnen de cacao- en chocolade-industrie hebben de handen ineen geslagen om als branche te voldoen aan de milieu-eisen.

Dit hoofdstuk beschrijft beknopt hoe met cacao- en chocoladeprodukten moet worden omgegaan, welke verpakkingseisen moeten worden gesteld en waarop moet worden gelet. Bovendien gaat het hoofdstuk in op soorten verpakkingen en materialen.Vorige Omhoog Volgende