Nederlands
 

 
Woord vooraf

In 2003 en 2004 ontwikkelen een aantal cacaoverwerkende en chocoladeproducerende bedrijven samen met de stichting opleidingsfonds levensmiddelenindustrie (Sol) en Aequor (nu SBB), het kennis- en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving een opscholingstraject via internet voor de branche.
De deelname van de VBZ (vereniging voor de bakkerij- en zoetwarenindustrie) maakt het mogelijk ook voor werknemers uit andere branches eventueel soortgelijke maatwerk - opscholingstrajecten te organiseren.

Het (reeds eerder ontwikkelde maar thans volledig geactualiseerde) praktijkboek Cacao & Chocolade is geheel online beschikbaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. Zowel proces- als productkennis komt aan de orde en kan worden getoetst via ‘vragen & antwoorden’. Het opscholingstraject is ontwikkeld voor medewerkers die werkzaam zijn op de mbo-niveaus 1 t/m 3. Afzonderlijke bedrijven kunnen hun eigen specifieke bedrijfsinfo inpassen via een alleen voor hen zelf toegankelijke link.

Toetsvragen & Antwoorden
Per hoofdstuk wordt getoetst. De deelnemer kan (gelimiteerd) proeftoetsen maken. De officiële toets wordt onder toezicht in een afzonderlijk ruimte in het bedrijf gemaakt.

Gebruikershandleiding
Om u uit te leggen hoe u gebruik kunt maken van “Opleiden via internet bij C&C-bedrijven” is er een handleiding ontwikkeld voor de cursist en een voor de opleidings-coördinator. De handleiding voor de cursist vindt u direct op deze site:
open de handleiding voor cursisten (1,7 MB).
De handleiding voor de opleidingscoördinator is pas beschikbaar nadat u een gebruikersnaam en inlogcode hebt ontvangen.
Om de handleiding te openen hebt u de gratis Adobe Acrobat Reader nodig:
Adobe Acrobat Reader

Test
Mede dankzij de inzet van actuele kennis en ervaring van deelnemende bedrijven en subsidie uit het EZ - innovatieprogramma Scholingsimpuls is het project uitgevoerd. Een testgroep van werknemers en praktijkopleiders heeft het volgende traject doorlopen:

  1. Nulmeting (kennis per deelnemer per bedrijf vastgelegd vóór inloggen op de site).
  2. Deelnemer beantwoordt onder toezicht toetsvragen na bestudering van de site -in of buiten werktijd- (kennis-eindtermen behaald).
  3. Elke deelnemer krijgt een serie praktijkvragen met individueel oefenschema.
  4. Elke praktijkopleider wordt geïnformeerd over zijn / haar begeleidingstaak.
  5. De praktijkopleiders van de testgroep worden opgeleid tot (intern) assessor.
  6. Per deelnemer wordt een assessment uitgevoerd onder toezicht van een certificerende instantie.
  7. Per deelnemer wordt vastgesteld welke erkende deelkwalificaties zijn behaald (ook eerder/elders verworven competenties tellen –mits aantoonbaar- mee!).
  8. Per deelnemer wordt een scholingsadvies geformuleerd over eventueel aanvullende scholing om tot niveauverbetering (MBO niveaus 1 t/m 3) te komen. Elk mbo niveau is opgebouwd uit een aantal samenhangende deelkwalificaties (zie 7.)

Interesse? Contact!
U kunt de 1e pagina’s van de hoofdstukken bekijken zonder inlogcode. Om uw kennis te testen kunt u ook een proeftoets maken. Indien u belangstelling hebt voor de aanschaf van toegang tot de internetleren-site, kunt u contact opnemen. Ook voor vragen over het opscholingstraject kunt u terecht bij:

Cargill Cocoa & Chocolate
Dorus Houweling
Training en Development specialist Operations
T +31 (0)75 6466634
E dorus_houweling@cargill.com

Olam Cocoa
Nol van der Linden
Coördinator Opleidingen
T +31 (0)75 6464323
E Nolvander.Linden@olamnet.com

Omhoog