Nederlands
 

Vorige   Volgende
2.1.2 Reiniging

Reiniging is bedoeld om de niet-cacaobestanddelen in de aangeleverde bonen te verwijderen. Afhankelijk van de herkomst kan soms wel tot ongeveer één procent aan vreemde bestanddelen aanwezig zijn.

De reiniging bestaat uit:

  • zeven,
  • verwijderen van lichte bestanddelen,
  • verwijderen van metaaldelen en
  • verwijderen van zware bestanddelen.

Het schema van een complete reinigingsopstelling ziet er als volgt uit:

Figuur 2.1: Schematisch overzicht van een cacaobonen reiniging (Bühler)

1. stortbunker
2. doseerinstallatie
3. beker elevator
4. reinigingsmachine
5. roterende magneet
6. stenenlezer
7. aspiratiefilter
8. aspiratieventilator
9. afblaasventilator (spoellucht)

A. boneninlaat
B. grove verontreiniging
C. zandfractie
D. afzuiging lichtere fracties (stof, doppen)
E. ijzerdeeltjes
F. zware fracties (stenen, glas)
G. gereinigd product
H. filterstof

Vanuit de opslag worden de bonen vaak eerst gewogen, waarna ze getransporteerd worden naar de plek waar in de vier genoemde fasen de reiniging plaatsvindt.

  • De reinigingsmachine bestaat uit een trilzeef met twee gaasdekken van verschillende doorlaat. Op het bovendek worden de delen groter dan een boon afgezeefd (bijvoorbeeld dubbele bonen, touw en clusters van bonen). Op het onderdek blijven de hele en gebroken bonen liggen. De zogenaamde zandfractie (dat wil zeggen: kleine delen zoals zandkorrels) valt er doorheen. Als een bandzeef gebruikt wordt, worden alleen de grotere delen afgezeefd.

Figuur 2.2: Reinigingsmachine

  • De bonenfractie van het onderdek gaat gedoseerd naar een aangebouwd aspiratiekanaal voor verwijdering van lichte delen zoals losse dop, stukjes touw en insecten.
  • Dan komt de bonenstroom langs magneten voor een grondige verwijdering van ijzerdelen.
  • De bonenstroom wordt vervolgens naar een stenenlezer of ontstener geleid. Daar worden zwaardere delen zoals stenen op een hellend gaasvlak naar boven getrild en gescheiden opgevangen. Dit gaat gepaard met luchtdoorlaat.

Figuur 2.3: Steenuitlezer (Bühler)

De gehele luchthuishouding van de verschillende onderdelen wordt geregeld met instelbare kleppen in het luchtafzuigsysteem. De lucht wordt stofvrij gemaakt door deze over een filterinstallatie te leiden.Vorige Omhoog Volgende